loader
Foto

Doğan“Çevreye yatırım insana yatırımdır”


Kenan Doğan’dan “Çevre günü” mesajı

“Çevreye yatırım insana yatırımdır”

NOVACELL AJANS ADANATMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan, çevrenin tüm insanlığın ortak bir değeri olduğunu ve bu değer üzerinde herkesin eşit seviyede yaşam hakkının bulunduğunu ifade etti. İnsan sağlığının çevre sorunlarından ayrı düşünülmemesi gerektiğini kaydeden Doğan, çevreyi korumaya yapılacak her türlü yatırım ve çevre kirliliğini önleyici her önlemin tüm canlıların yaşamının sağlığına yönelik olduğunu vurguladı.

ÇMO Adana Şube Başkanı Doğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Covid-19 pandemisi sürecinde başta hava kalitesi olmak üzere çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

HAVA KİRLİLİĞİ EN ÖNEMLİ ÇEVRE SORUNU

Hava kirliliğinin hem Adana’nın hem de Türkiye’nin en önemli çevre sorunu olduğunun altını çizen Doğan, “Hava kirliliğinin yoğun yaşandığı kentlerde solunum sistemi rahatsızlıklarının olması da kaçınılmaz bir durumdur. Bu sorunun çözümüne yönelik daha fazla bütçe ayrılması ve gerekli tedbirlerin alınması ivedi bir ihtiyaçtır. Hava kirliliği konusunda yerel yönetimlerin de çözüme yönelik çalışmalar yapması, taşın altına elini koyması gerekmektedir” dedi.

HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ÖNERİLER

Adana’da 2020 yılı sonunda Valilik Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonundaki verilerine göre 155 defa yasal limit değerin aşıldığına dikkati çeken Doğan, “DSÖ’nün raporlarına göre, dünya çapında her yıl, yaklaşık olarak 7 milyon insan hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Türkiye için hava kirliliğine bağlı ölümlerin sayısı, OECD tarafından her yıl yaklaşık 30 bin olarak tahmin edilmektedir.

“Çevreye yatırım insana yatırımdır”

Hava kirliliğinin önlenebilmesi için katı yakıtların kullanımının azaltılıp, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması, Kışın belirli aylarda katı yakıt yerine, doğalgaz ve elektrik teşviki yapılmalıdır. Yakıt kazanlarının periyodik bakımlarının ve araç egzoz emisyonlarının rutin aralıklarla yapılması, toplu taşıma araçlarının hibrid yakıt teknolojisine sahip olanları ya da daha az kirletici etkiye sahip yakıt türleriyle çalışanlarının tercihinin sağlanması, kentte bisiklet yollarının yapılması, ısı izolasyonları ile enerji tasarrufu sağlayarak hava kirliliğinin azaltılması, sanayide enerjinin geri kazanılmasına önem verilmesi ve emisyon kaynağı olan tesislerde gerekli çevresel yatırımların gerçekleştirilmesinin, sürdürebilir olarak sağlanması gerekmektedir” diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN PANZEHİRİ YEŞİL ALANLAR

Çevre kirliliğinin neden olduğu en önemli olumsuzluklardan birinin de iklim değişikliği olduğuna işaret eden Doğan, iklim değişikliğinde en önemli iyileştirici etkenin; fosil yakıtların kullanımının azaltılması ve yeşil alanların arttırılması olduğunu söyledi. Doğan, “Kent bütünü içerisinde yeşil alan miktarının arttırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Yeşil alanların azalmasına neden olan, insan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, ekolojik temele dayanmayan planlama ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. İnsanların hem dinleneceği, hem dolaşacağı kent ormanları yaratılmalıdır” şeklinde konuştu.

SIFIR ATIK PROJESİ YAYGINLAŞTIRILMALI

Gerek ithal atıkların gerekse yurtiçinde ki atıkların yaşam alanlarımız olan kentlerin herhangi bir yerine gelişi güzel atılmasının ve yakılmasının kabul edilemez bir durum olduğunu dile getiren Doğan, “Plastik kirliliğini önlemede ve mevcut durumda odaklanması gereken konular atık ithal etmek değil, kendi atık yönetim sistemimizin geliştirilmesi ve atık yönetim becerilerimizin güçlendirilerek ülke atıklarımızı kaynağında ayrıştırma, geri dönüşüm ve geri kazanıma dahil etmek olmalıdır.

“Çevre insanlığın ortak değeridir”

Özellikle ‘sıfır atık’ projesi mantığının tüm ülke genelinde yaygınlaştırılarak ülkemizde ki atıkların birbirleri ile kontamine olmadan geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleriyle ekonomiye kazandırılması önem arz etmektedir. Kendi atıklarımızı doğru yönetme becerilerini geliştirmek birincil öncelik olmalı, ülke atıklarımızın geri dönüşüme dahil edilmesi sağlanmalıdır. Ülkemizde atık yönetimi konusunda yaşanan sorunlar çözülmeli, benzer olumsuzlukların yaşanmaması adına gerekli önlemler ve denetimler sürdürülebilir olarak sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü
5 Haziran Dünya Çevre Günü
TOPRAĞI VE SUYU KORUYALIM

Verimli tarım topraklarına sahip çıkılması çağrısında da bulunan ÇMO Adana Şube Başkanı Doğan, şunları söyledi:

“Çevreyi korumak için çevre ve canlı yaşamı üzerinde tahribatlar yaratarak ölümcül etkileri olan kirli enerji kaynakları değil, temiz enerji kaynakları tercih edilmelidir. Enerji konusunda kayıp kaçak oranı azaltılmalı ve kaynakların ve enerjinin kullanımı konusunda tasarruf bilinci geliştirilmelidir. Gelecek nesillerin büyük sorunu olacak ‘su’ için yapılan değerlendirme ve araştırmalar göz önünde bulundurularak, ciddi su eylem planları /politikaları yapılmalıdır. Tarih boyunca ortak değerlerimiz olan toprak, su, hava ve yeşil alanlarımız medeniyetlerin kaderini belirlemiştir. Ortak değerlerimiz; atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık ilkesiyle yönetilmelidir. Kentin gelecek vizyonu ve yaşamın sürdürülebilirliği çerçevesinde kentimiz de üzerine düşeni yapmalıdır.”

FOTOĞRAF Hulusi ÇAĞLIYANBu Haber 397 Defa Görüntülenmiştir.


Haberin Videosu

Son Eklenen

A Gazetem İle Dünya'dan Haberdar Olun..